So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Lọc

Bể xử lý nước thải

Khoảng giá

 • Hệ xử lý khác

  Hệ xử lý khác

  Thông tin sản phẩm: Công suất Độ dày Khả năng xử lý Bảo hành 1 m3/ngày 6-8mm 10 người 12 tháng Thích hợp cho:Nhà hàng, khách sạn ,biệt thự, trạm y tế, phòng khám, Khu resort, sân …

  Liên hệ

 • Hệ thống xử lý nước thải 25 m3/ngày

  Hệ thống xử lý nước thải 25 m3/ngày

  Thông tin sản phẩm: Công suất Độ dày Khả năng xử lý Bảo hành 25 m3/ngày 6-8mm 10 người 12 tháng Thích hợp cho:Nhà hàng, khách sạn ,biệt thự, trạm y tế, phòng khám, Khu resort, sân …

  Liên hệ

 • Hệ thống xử lý nước thải 20 m3/ngày

  Hệ thống xử lý nước thải 20 m3/ngày

  Thông tin sản phẩm: Công suất Độ dày Khả năng xử lý Bảo hành 20 m3/ngày 6-8mm 10 người 12 tháng Thích hợp cho:Nhà hàng, khách sạn ,biệt thự, trạm y tế, phòng khám, Khu resort, sân …

  Liên hệ

 • Hệ thống xử lý nước thải 15 m3/ngày

  Hệ thống xử lý nước thải 15 m3/ngày

  Thông tin sản phẩm: Công suất Độ dày Khả năng xử lý Bảo hành 15 m3/ngày 6-8mm 10 người 12 tháng Thích hợp cho:Nhà hàng, khách sạn ,biệt thự, trạm y tế, phòng khám, Khu resort, sân …

  Liên hệ

 • Hệ thống xử lý nước thải 10 m3/ngày

  Hệ thống xử lý nước thải 10 m3/ngày

  Thông tin sản phẩm: Công suất Độ dày Khả năng xử lý Bảo hành 10 m3/ngày 6-8mm 10 người 12 tháng Thích hợp cho:Nhà hàng, khách sạn ,biệt thự, trạm y tế, phòng khám, Khu resort, sân …

  Liên hệ

 • Hệ thống xử lý nước thải 8 m3/ngày

  Hệ thống xử lý nước thải 8 m3/ngày

  Thông tin sản phẩm: Công suất Độ dày Khả năng xử lý Bảo hành 8 m3/ngày 6-8mm 10 người 12 tháng Thích hợp cho:Nhà hàng, khách sạn ,biệt thự, trạm y tế, phòng khám, Khu resort, sân …

  Liên hệ

 • Hệ thống xử lý nước thải 6 m3/ngày

  Hệ thống xử lý nước thải 6 m3/ngày

  Thông tin sản phẩm: Công suất Độ dày Khả năng xử lý Bảo hành 6 m3/ngày 6-8mm 10 người 12 tháng Thích hợp cho:Nhà hàng, khách sạn ,biệt thự, trạm y tế, phòng khám, Khu resort, sân …

  Liên hệ

 • Hệ thống xử lý nước thải 4 m3/ngày

  Hệ thống xử lý nước thải 4 m3/ngày

  Thông tin sản phẩm: Công suất Độ dày Khả năng xử lý Bảo hành 4 m3/ngày 6-8mm 10 người 12 tháng Thích hợp cho:Nhà hàng, khách sạn ,biệt thự, trạm y tế, phòng khám, Khu resort, sân …

  Liên hệ

 • Hệ thống xử lý nước thải 3 m3/ngày

  Hệ thống xử lý nước thải 3 m3/ngày

  Thông tin sản phẩm: Công suất Độ dày Khả năng xử lý Bảo hành 3 m3/ngày 6-8mm 10 người 12 tháng Thích hợp cho:Nhà hàng, khách sạn ,biệt thự, trạm y tế, phòng khám, Khu resort, sân …

  Liên hệ

 • Hệ thống xử lý nước thải 2 m3/ngày

  Hệ thống xử lý nước thải 2 m3/ngày

  Thông tin sản phẩm: Công suất Độ dày Khả năng xử lý Bảo hành 2 m3/ngày 6-8mm 10 người 12 tháng Thích hợp cho:Nhà hàng, khách sạn ,biệt thự, trạm y tế, phòng khám, Khu resort, sân …

  Liên hệ

 • Hệ thống xử lý nước thải 1 m3/ngày

  Hệ thống xử lý nước thải 1 m3/ngày

  Thông tin sản phẩm: Công suất: 1 m3/ngày Độ dày: 6-8mm Khả năng xử lý: 10 người Bảo hành: 12 tháng Thích hợp cho: Nhà hàng, khách sạn ,biệt thự, trạm y tế, phòng khám, Khu resort, sân …

  Liên hệ

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang